با توجه به درخواست های مکرر شما دوستان مبنی بر ارائه دروس  در ترم تابستان تصمیم گرفتیم تا یک نظر سنجی با همین موضوع برگزار کنیم تا شما دوستان عزیز نظرات خود را بیان کنید.